Project NL Zwemveilig

Nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen

Bijna alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma en toch zijn er zorgen over de zwemveiligheid van kinderen. Iedere zomer worden deze zorgen weer gevoed door berichten in de media over verdrinkingen en signalen vanuit o.a. Reddingsbrigade Nederland.

Er blijkt nog nauwelijks (onderzoeks)kennis te zijn over zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Met het project NL Zwemveilig verzamelen we nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen. Deze kennis draagt bij aan een hoger doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Alle (nieuwe) onderzoeksresultaten en bestaande gegevens worden verzameld, gevalideerd, vertaald naar de praktijk en verspreid. Het project loopt tot 2020. Meer over NL Zwemveilig...

Bekijk hier onze animatie over zwemveiligheid: