NL Zwemveilig

Toezichthouden in zwembaden nader uitgelegd

De Nationale Raad Zwemveiligheid lanceert vandaag onderstaande animatie over toezichthouden in publiek toegankelijke zwembaden vanuit het kennisproject NL Zwemveilig. Toezichthouders in zwembaden, vaak ook lifeguards genoemd, spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor veiligheid en een prettige omgeving voor zwembadbezoekers. Vanuit wet- en regelgeving moet toezicht in zwembaden goed geregeld zijn. Hoe precies hangt sterk af van de lokale situatie en de specifieke situatie in het zwembad. In de vandaag gelanceerde animatie wordt op een toegankelijke manier uitgelegd hoe het toezichthouden in zwembaden is geregeld. Dit kan bijdragen aan inzicht in de verantwoordelijke rol van toezichthouders. De animatie borduurt voort op een rapport van het Mulier Instituut dat een overzicht geeft van wet- en regelgeving met betrekking tot toezichthouden. De Nationale Raad Zwemveiligheid gaat de animatie onder meer gebruiken binnen de beroepsopleiding voor lifeguards/toezichthouders in zwembaden.

De specifieke omstandigheden in een zwembad zijn bepalend voor hoe het toezicht in de lokale situatie wordt geregeld. Bij toezichthouden wordt onderscheid gemaakt tussen kwantiteit en kwaliteit van het toezicht. In de animatie wordt hierop nader ingegaan. Bij kwantiteit gaat het er bijvoorbeeld om dat er meer toezichthouders moeten worden ingezet wanneer er meerdere bassins zijn of wanneer heel veel bezoekers in het zwembad zijn. Bij kwaliteit gaat het erom dat toezichthouders deskundig zijn. Ze moeten niet alleen een drenkeling uit het water kunnen redden, maar bijvoorbeeld ook goed kunnen observeren en zwembadbezoekers kunnen aanspreken op risicovol gedrag. In het eigen lokaal toezichtplan van de zwembaden zijn deze aspecten vastgelegd. De provincie controleert vervolgens of het toezicht correct wordt ingevuld.

Naast de animatie en het achterliggende rapport volgen binnenkort de resultaten uit een landelijke enquête uitgezet onder toezichthouders zelf. Daarin zijn door het Mulier Instituut allerlei vragen gesteld aan deze zwembadmedewerkers over hun vak en hun taak om te zorgen voor de veiligheid en een prettige zwembadomgeving voor bezoekers. Met deze resultaten kan landelijk en lokaal worden nagegaan of en, zo ja, hoe de inzet van toezichthouders in zwembaden nog verder kan worden verbeterd.

Animatie ‘Toezichthouden in zwembaden? Weet waarvoor je staat!’

Recente berichten

Meer Blogs