NL Zwemveilig

Kennisbank

Kennisbank

De Kennisbank Zwemonderwijs is in 2016 opgezet en sluit aan op bestaande landelijke Kennisbank Sport en Bewegen, waarin Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, KVLO en VSG participeren. De Kennisbank Zwemonderwijs wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid. De realisatie is gekoppeld aan het project NL Zwemveilig (2016-2020) en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

 

De Kennisbank Zwemonderwijs borduurt voort op de bestaande kennis over zwemmen en zwemonderwijs. Zo zijn de verwijzingen van een selectie van publicaties uit het documentatiecentrum bij de Nationale Raad Zwemveiligheid (eerder bekend als Zwem Informatie- en Documentatiecentrum (ZID)) opgenomen. Ook vindt u de publicaties van eerdere initiatieven om kennis te ontwikkelen over zwemonderwijs. Het gaat dan specifiek om het Tienpuntenplan (2006-2009) en Waterdicht (2010-2013), die werden gecoördineerd door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). En meer recent (2012-2015) gaat het om het Expertisecentrum Zwemonderwijs (ECZ), een initiatief van Fontys Sporthogeschool, Stichting Zwem!, Gemeente Eindhoven, Innosportlab De Tongelreep, Mulier Instituut en de Nationale Raad Zwemveiligheid.