NL Zwemveilig

  • Over NL Zwemveilig

  • Over NL Zwemveilig

  • Over NL Zwemveilig

Over NL Zwemveilig

Bijna alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma en toch zijn er zorgen over de zwemveiligheid in Nederland. Iedere zomer worden deze zorgen weer gevoed door berichten in de media over verdrinkingen en signalen vanuit o.a. Reddingsbrigade Nederland.

Maatschappelijk, politiek en ook in de zwembranche zelf zijn er zorgen over de kwaliteit van het zwemonderwijs. Er is onder meer onduidelijkheid over de mate waarin kinderen zwemveilig zijn, inzicht in zwemongevallen en kwaliteit van zwemlessen. Er blijkt nog nauwelijks (onderzoeks)kennis te zijn over zwemveiligheid, zwemvaardigheid en leren zwemmen. Het project NL Zwemveilig moet daar verandering in brengen.

Doel
Het doel van het project NL Zwemveilig is om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en delen. Deze kennis draagt bij aan het grotere doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Plan van aanpak
Het project NL Zwemveilig wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft namens de zwembadbranche en samen met de kennisinstituten Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut een plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe we samen kunnen zorgen voor meer kennis over zwemmen en borging van de kwaliteit van het zwemonderwijs.

Onderzoek
Er wordt zeer nauw samengewerkt met veel verschillende partijen en experts uit de zwembadbranche. Specifiek onderzoek wordt uitgevoerd door Het Instituut voor Sportstudies (HIS), onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, en het ZwemanalyseLAB, onderdeel van de Calo Windesheim. Zij doen onderzoek naar relevante onderwerpen (die zijn beschreven in het plan van aanpak). Het Mulier Instituut richt zich (in eerste instantie) vooral op het periodiek verzamelen van gegevens om politiek, sector en publiek met actuele en betrouwbare cijfers te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot zwemveiligheid. Daarnaast ondersteunen ze ook andere deelstudies van het project.

Kennisbank
Alle onderzoeksresultaten en gegevens worden verzameld en op verschillende manieren verspreid. De Kennisbank, waarmee in september 2016 een start is gemaakt, wordt gevuld met rapportages, artikelen en allerlei relevante informatie. De verzamelde kennis wordt ook actief gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting naar ouders en voorlichting en bijscholing in de zwembranche.

Op de hoogte blijven
De acties die in het kader van dit project worden ondernomen zijn te volgen via deze website, Facebook en Twitter. Iedereen kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.