NL Zwemveilig

 • Plan van aanpak

 • Plan van aanpak

 • Plan van aanpak

Plan van aanpak

De Nationale Raad Zwemveiligheid (in de plannen nog onder de oude naam Nationaal Platform Zwembaden | NRZ) heeft namens de zwembadbranche en in samenwerking met de kennisinstituten ‘Kenniscentrum Sport’ en het ‘Mulier Instituut’ een plan van aanpak opgesteld ‘Op weg naar een duurzaam en zwemveilig Nederland: Impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs’. De volledige versie van dit plan voor 2016-2017 is hier beschikbaar. In het plan zijn drie programmalijnen uitgewerkt: onderbouwing met praktijkkennis, monitoring en verspreiding & voorlichting. Inmiddels is er ook een uitvoeringsplan 2018-2020 opgesteld:

Uitvoeringsplan NL Zwemveilig 2018-2020

‘Best practices’

De programmalijn ‘Onderbouwing met praktijkkennis’ richt zich op de huidige zwemlespraktijk en bundelt kennis over programma’s, professionals en beleid. Dit wordt o.a. bereikt door het inventariseren en bundelen van ‘best practices’ (praktijkvoorbeelden). Het gaat daarbij o.a. om interessante praktijkvoorbeelden:

 • in het zwemonderwijs van scholen, gemeenten, zwembaden en zwemlesaanbieders.
 • in het kader van blijven deelnemen aan zwemmen (van toerusting naar blijvende participatie) te verzamelen en te beschrijven.

Onderzoek

Daarnaast wordt onderzoek naar ​specfieke aspecten binnen zwemonderwijs gestimuleerd. In het plan van aanpak worden de volgende aspecten genoemd:

 • Frequentie van zwemlessen en de inzet van turbocursussen
 • De meerwaarde van de B- en C-diploma’s
 • Gebruik van registratiesystemen voor zwemvaardigheid
 • Startleeftijd om veilig te leren zwemmen
 • Vernieuwende lesconcepten over zwemmen voor het basisonderwijs
 • Moderne/vernieuwende lokale samenwerkingsvormen
 • Leren zwemmen bij kwetsbare groepen (beperking, ziekte, lage SES, Immigranten.

Monitoring

De programmalijn monitoring richt zich op het periodiek verzamelen van actuele en betrouwbare cijfers over de actuele stand van zaken van zwemveiligheid bij betrokken partijen. Gemeenten, scholen, zwemlesaanbieders, ouders en ook kinderen worden actief benaderd. Het gaat o.a. om het inventariseren van:

 • het aanbod van schoolzwemmen
 • verschijningsvormen van schoolzwemmen
 • de ontwikkeling van zwemveiligheid onder kinderen
 • de ontwikkeling van zwemvaardigheid van kinderen
 • het diplomabezit onder kinderen
 • (bijna) verdrinkingen.

Verspreiding en voorlichting

De derde programmalijn richt zich specifiek op het verspreiden van kennis. Het gaat daarbij om het informeren van professionals, toekomstige professionals en ouders. Een belangrijk communicatiekanaal is deze website met onder andere blogs, praktijkvoorbeelden, animaties en de Kennisbank Zwemonderwijs, waar alle beschikbare (bestaande en nieuwe) documentatie wordt samengebracht. Ook wordt de kennis in diverse uitingsvormen beschikbaar gesteld aan opleidingsinstituten die zwemonderwijzers opleiden.