NL Zwemveilig

Nationale Maand van de Zwemveiligheid

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Deze campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland.

Het motto van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid is ‘Heel Nederland zwemveilig’. Zwemveilig zijn gaat vooral om kennis hebben van de risico’s van water en het beheersen van zwemvaardigheden om jezelf te kunnen redden. De campagne bestaat voor een deel uit algemene voorlichting gericht op alle Nederlanders en voor een deel uit specifieke voorlichting gericht op mensen voor wie het risico op verdrinking relatief hoger is. Er wordt samengewerkt met lokale en landelijke partners, zoals Vereniging Sport en Gemeenten, Reddingsbrigade Nederland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In deze maand willen we uiteenlopende kwetsbare doelgroepen (zoals nieuwkomers) bereiken en vragen we extra aandacht voor thema’s (zoals verdrinking herkennen, risico’s van zwemmen in recreatieplassen of in de zee) en activiteiten (waaronder zwemlesmethoden).

Gedragsverandering
Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid willen we samen met partners een aanzet geven tot gedragsverandering. Het doel is dat Nederlanders zich bewuster zijn van risico’s op verdrinking en weten hoe risico’s te voorkomen, dus goed voorbereid zijn in de buurt van water. We willen dat de zwemvaardigheden van Nederlanders worden vergroot, doordat meer mensen (willen) voldoen en blijven voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. En we willen dat ouders voor hun kind – vaker dan nu het geval is op basis van inhoudelijke motieven – een bewuste keuze maken voor een zwemlesaanbieder.

Kijk voor meer informatie op: www.nationalemaandvandezwemveiligheid.nl