NL Zwemveilig

Onderzoek: zwemmen kun je leren én verleren

Zwemvaardigheid kan afnemen als je niet regelmatig blijft zwemmen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Hogeschool Windesheim vanuit het kennisproject NL Zwemveilig. In dit onderzoek is de zwemvaardigheid gemeten door 94 kinderen die al enige tijd in het bezit zijn van zwemdiploma B opnieuw te toetsen op de vereiste vaardigheden. Het blijkt dat bijna de helft van de kinderen niet meer voldeed aan de eisen bij bepaalde onderdelen, zowel met kleren aan als in badkleding. De belangrijkste conclusie is dat je zwemmen moet blijven onderhouden om zwemveilig en zwemvaardig te zijn. Daarnaast zijn ook nieuwe resultaten beschikbaar van een  onderzoek getiteld ‘Van leren zwemmen naar blijven zwemmen’ van onderzoeksbureau Kennispraktijk. Dit onderzoek geeft concrete aanbevelingen hoe ouders en kinderen te motiveren om te blijven zwemmen na het behalen van één of meerdere zwemdiploma’s. Deze twee onderzoekspublicaties over het belang van ‘blijven zwemmen’ krijgen aanstaande woensdag 17 april al een concreet vervolg als minister Bruno Bruins de opening verzorgt van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid. Dan lanceert hij tevens de Nationale ZwemChallenge: een nieuw concept van de Nationale Raad Zwemveiligheid waarmee kinderen en volwassenen kunnen checken in hoeverre ze nog zwemveilig zijn.

Retentieonderzoek Hogeschool Windesheim
Naast het daadwerkelijk testen van de kinderen in het zwembad wilden de onderzoekers van Hogeschool Windesheim ook weten of kinderen na het behalen van het zwemdiploma B nog waren blijven zwemmen. Om dit te weten te komen, werd een enquête afgenomen onder ouders of verzorgers. Daarin werd ook gevraagd hoe goed de ouder/verzorger zelf vond dat het kind nog kon zwemmen. Uit de enquête bleek onder meer dat de ondervraagde ouders/verzorgers de vaardigheden van kinderen hoger inschatten dan dat de kinderen zelf deden. Download HIER de factsheet.

Kwalitatieve studie Kennispraktijk
Uitgangspunt van het onderzoek ‘Van leren zwemmen naar blijven zwemmen’ was het gegeven dat slechts een klein deel van de kinderen regelmatig blijft zwemmen na het behalen van de zwemdiploma’s. Vastgesteld werd dat de motivatie om te leren zwemmen niet gelijk is aan de motivatie om te blijven zwemmen. Zwemlessen waarin het leren van vaardigheden is gekoppeld aan spelvormen en plezierbeleving maken de kans groot dat kinderen willen blijven zwemmen na het behalen van de Zwemdiploma’s A, B en C (de Nationale Norm Zwemveiligheid). Daarnaast bleek het vervolgtraject in het zwembad meestal onbekend te zijn. Kinderen en ouders hebben geen of weinig beeld van de andere zwemactiviteiten en mogelijkheden in het zwembad. Betere promotie, vroegtijdige kennismaking en een flexibel aanbod aan vervolgactiviteiten met goede begeleiders zijn belangrijk om kinderen en ouders te stimuleren om regelmatig te blijven zwemmen. De ouders zijn een cruciale schakel om het blijven zwemmen actief te bevorderen of te belemmeren. Download HIER het rapport.

Concrete vervolgacties
Binnen het kennisproject NL Zwemveilig krijgt het onderzoek van Hogeschool Windesheim een vervolg. Hierdoor moeten op grotere schaal gegevens beschikbaar komen over de zwemveiligheid van een representatieve groep kinderen in Nederland enige periode na het behalen van hun zwemdiploma’s. Daarnaast worden ter inspiratie voor zwembaden verschillende praktijkvoorbeelden beschreven. Bij bijvoorbeeld ZIB Zwemcentrum Best kunnen kinderen na het Zwemdiploma C nog 35 zwemvaardigheidsdiploma’s halen. Het succesvolle vervolgtraject Laco Gymics bestaat uit wekelijkse speelse activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar die in het bezit zijn van het Zwem-ABC. Zo blijven kinderen zwemmen na het behalen van de zwemdiploma’s. De Nationale Raad Zwemveiligheid wil verder graag kijken hoe samen met partners zoals de KNZB, Reddingsbrigade Nederland, NCS en NOB de verbinding tussen zwemlessen en vervolgaanbod bij verenigingen kan worden verbeterd.

Nationale ZwemChallenge
Op 17 april lanceert de Nationale Raad Zwemveiligheid een nieuw concept: de Nationale ZwemChallenge. Bij zwembaden, zwemscholen en verenigingen die de Nationale ZwemChallenge aanbieden, kunnen kinderen en volwassen met minimaal zwemdiploma A hun zwemvaardigheden laten checken door een uitdagend en leuk parcours in het zwembad af te leggen. De Nationale ZwemChallenge helpt mensen inzichtelijk te maken hoe zwemveilig ze zijn gerelateerd aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (= Nationaal Zwemdiploma C). Iedereen kan meedoen aan deze leuke Challenge: volwassenen, kinderen, (groot)ouders samen met de (klein)kinderen en schoolklassen. Na het afleggen van de Challenge ontvangen deelnemers een certificaat met een persoonlijk advies hoe de zwemvaardigheden, waar nodig, te verbeteren. De Nationale ZwemChallenge is een concrete uitwerking om invulling te geven aan het thema ‘Blijven zwemmen’.

Zwemveiligheid naar hoger niveau
De onderzoeksresultaten bieden op deze manier aanleiding om landelijk en lokaal in de zwembranche na te gaan hoe men kinderen en ouders kan blijven boeien voor en binden aan zwemmen. Zo kan de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking naar een hoger niveau worden getild.

Recente berichten

Meer Blogs